תחזוקה ותיקונים

תיקונים נפוצים:
כבלים – נהוג להחליף כבלים אם המזגן לא מקרר או החלפת אנו מחזיקים כבלים לכל סוגי המזגנים, כדי לתת מרעיש. מענה מיידי.
איתור דליפת גז – סביר להניח שהגז במזגן אזל בגלל דליפה, במיוחד אם זה קרה מהר מהצפוי. נאתר את מקור הדליפה ואטפל בה במקום.
מילוי גז – אם המזגן לא מקרר מספיק או שהצטבר קרח ביחידה החיצונית, ייתכן שפשוט חסר גז. במקרה כזה אנחנו נמלא את המיכל והבעיה תיפתר.
עם מערכות מיזוג גדולות – כגון מוסדות, בנייני מגורים, תעשייה, מומלץ לבצע טיפולי תחזוקה שוטפים. במבנים לבצע באופן עצמאי תחזוקה בסיסית , כמו מפעלים ומבני לעמוד לרשותכם ולהציע אתבמזגנים ביתיים ניתן לרוב ניקוי פילטרים. בכל מקרה, נשמח שירותינו.
החלפת חיישנים (רגשי טמפרטורה) – לעיתים יש בעיות עם הטמפרטורה, ואז צריך להחליף את חיישני הטמפרטורה, ו"לאפס" את המזגן.
החלפת קונקטור (מגען) – קונקטור תקין הכרחי לפעילות המזגן, וכשהוא מתבלה יש להחליפו בחדש.