DECOR Y – אלומיניום

תריס זה משמש להספקת אוויר מיוצר מאלומיניום ובעל שורות להבים קבועים ומנוגדים זה לזה בחזית.

עובי המסגרת דק במיוחד המאפשר מצב “0” עם התקרה.

רוחב השוליים הנו 10 מ”מ ,המשתלב בצורה הומוגנית עם התקרה בבית המודרני.

צורת הלהבים (Y) מאפשרת הספקת אוויר לשני כיוונים שונים ומנוגדים.

ניתן לקבלו גם כחד כיווני.

ניתן להזמינו בגבהים שונים ובכל אורך רצוי.

צבעו הסטנדרטי הינו לבן אך ניתן להזמינו בכל צבע RAL על פי בקשת הלקוח.

דילוג לתוכן